תמונות
וידאו

הגורמים הפסיכולוגיים למרד הנעורים

תקופת הנעורים נחשבת בספרות הפסיכולוגית המודרנית כתקופת חיים סוערת ומכוננת באישיותו של המתבגר. עתים אלו הם הזמנים בהם הנער נחשף אל העולם ומתחיל לגלות את האינדווידואל שבו. מפגש ראשוני עם התבונה האישית של המתבגר נידונה רבות בשדה המחקר הפסיכולוגי וסוגיה זו טרם פוצחה עד תומה.

מהם הגורמים לתסמיני גיל הבגרות?
תקופת הנעורים ידועה במרדנות שלה נגד העולם הממסדי המיוצג על ידי מערכות החינוך השונות ונגד הממסד ההורי. הילדים שזה עתה מגיעים לגילאי 13 ו 14 מתחילים ליצור התנהגויות מרדניות המעידות על חוסר שקט בעולמו של הנער המתבגר. שינויים נפשיים לצד השינויים הפסיכולוגים מולידים תסמינים רבים המאופיינים במרדנות, בבעיטה במוסכמות, בהסתגרות, דיכאון, שמחה, צריכה גבוהה של מוזיקה אלטרנטיבית או קיצונית בסגנונה. לבישת בגדים לא בתלם. רצון להסתגר ולהפסיק לקחת אחריות על הכלב ולתת מזון לכלבים בבוקר או מזון לכלבים בערב, לנתק קשר רגשי עם ההורים והידוק הקשר בין חברים מהסביבה או מבית הספר.

לטענת אסכולות פסיכולוגיות שהתמחו בניתוח האישיות עלו טענות שונות לגורם המצריך מרד נעורים זה. אולם כולם מסכימים פה אחד. מרד נעורים מתון הוא שלב הכרחי בהתפתחות הנער ואסור לזלזל בו או לראות בו פגם או מעשה פסול. יש לתת לו מקום ראוי במידה ומינון נכון מצד ההורים ומצד ממסד בית הספר.

אחת התיאוריות הראשוניות הייתה של אנה פרויד. אנה שהתבססה על תורתו של אביה בדבר מאבק היצרים הפנימיים בנפש האדם גרסה שתקופת הנעורים מאופיינת בעדנה מחודשת של יצרם חזקים בנפש האדם.

המשך מאמר